To read this page in English, click here.

Mae Ymgyrch Trowch i Fyny’n cynnwys tair elfen:

 

  • Cofrestru torfol ar gyfer myfyrwyr drwy weithdrefnau ymrestru prifysgolion / colegau a gydag ymgyrch ddigidol genedlaethol.
  • Sicrhau bod gan bob myfyriwr ID pleidleisiwr a bod unrhyw fyfyriwr sydd heb un yn gallu cael un am ddim.
  • Grymuso pleidleiswyr drwy godi eu lleisiau a hysbysu eu dewisiadau.

O fewn pob elfen, mae yna bethau ymarferol syml y gall UCM, Prifysgolion, Colegau, Undebau Myfyrwyr, Myfyrwyr, a Gwleidyddion eu gwneud. Fe'u rhestrir isod, ynghyd ag adnoddau y gall ein holl gefnogwyr eu defnyddio.

 

Ar gyfer Myfyrwyr:

 

Adnoddau ar gyfer Undebau Myfyrwyr sy'n perthyn i UCM: 

 

Beth allwch chi ei wneud i baratoi ar gyfer Troi i Fyny a phleidleisio

 

Partneriaid ymgyrchu

Rydyn ni eisiau i Trowch i Fyny fod yr ymgyrch cofrestru myfyrwyr a phleidleiswyr ifanc fwyaf erioed, felly rydyn ni'n partneru â sefydliadau i helpu â lledaenu'r gair!

Cyngor Ieuenctid Prydain (BYC)

 

Generation Rent

Democracy Classroom

 

Elusen UCM

 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn partneru ag UCM y DU ar gyfer yr ymgyrch Trowch i Fyny, e-bostiwch [email protected]