To read this page in English, click here


Adnoddau ar gyfer Undebau Myfyrwyr sy’n perthyn i UCM

 

Templedi Canva y gellir eu golygu

 

Beth allwch chi ei wneud i baratoi ar gyfer Troi i Fyny a phleidleisio

 

Partneriaid ymgyrchu

Rydyn ni eisiau i Trowch i Fyny fod yr ymgyrch cofrestru myfyrwyr a phleidleiswyr ifanc fwyaf erioed, felly rydyn ni'n partneru â sefydliadau i helpu â lledaenu'r gair!

Cyngor Ieuenctid Prydain (BYC)

 

Generation Rent

Democracy Classroom

 

Elusen UCM

 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn partneru ag UCM y DU ar gyfer yr ymgyrch Trowch i Fyny, e-bostiwch [email protected]