UCM Cymru

UCM Cymru yw'r sefydliad mwyaf democrataidd yng Nghymru, yn cynrychioli dros chwarter miliwn o fyfyrwyr o'r sectorau Addysg Uwch ac Addysg Bellach.

Mae UCMC yn fudiad agored sy'n gweithio mewn partneriaeth ag undebau myfyrwyr yng Nghymru.

Llywodraeth Leol a Chenedlaethol, y Cyfryngau, Diwydiant, Undebau Llafur, Grwpiau Pwysedd a Mudiadau Gwirfoddol oll yn cydnabod ac yn parchu UCMC fel llais cyfunol myfyrwyr yng Nghymru.