Brand Name

50% extra on all top ups with RWG Mobile


Music & TechnologyTop up just the bits you need…

… and stop wasting money on the bits you don’t!

RWG Mobile is a new national telecommunication business based in Wales which is becoming increasingly popular throughout the UK.

Our mobile service is centred on quality products and low costs with a dedicated customer service team you’d expect in Wales - friendly and always happy to help… in English or in Welsh.

Our pay-as-you-go service has a complimentary App that allows you to make wi-fi calls, have multiple profiles with up to five different numbers, and there’s 4G connectivity for all.

 

Tailored mobile communication for the student community

 • Free App to complement the service
 • Create your own bundles, if you only want data - just top-up data!
 • Get up to 5 numbers on a single handset. Grab a new number with its own voicemail to keep your student life separate.   
 • Free calls between RWG Mobile users via our App. Get your friends on board and save yourself and your mates some money
 • If you’re heading abroad on a gap year, get cheap international calls back home. Or rock up to the nearest wi-fi hotspot and call other RWG Mobile users for free.
 • Our team is based in Wales offering dedicated support in both English or ‘yng Nghymraeg’ (Welsh).

 

For further information go to: www.rwgmobile.wales or call us on 01633 386 486 today.

 Terms and Conditions

 • Offer applies to TOTUM card holders only.
 • The extra 50% credit is applied at the time of purchase and is available only for purchases made via the website and through our android mobile app.
 • Credit balances are non-transferable.
 • If a refund of a credit balance is required, any promotional credit balance will not count towards the amount refunded to the customer. Refunds will not be considered if the credit has already been used to make purchases for RWG Mobile bundles or otherwise consumed by using RWG Mobile products.
 • For a full list of Terms and Conditions of use for the RWG Mobile SIM cards and mobile app, please visit our website www.rwgmobile.wales/terms-and-conditions.

Topiwch i fyny yr hyn sydd ei angen arnoch…

…a rhowch ben ar wastraffu arian ar pethau sydd ddim ei angen

 

Mae RWG Mobile yn busnes telathrebu genedlaethol newydd sydd yn seiliedig yng Nghymru ac yn tyfu’n gyflym i fod yn boblogaidd drwy gydol y DU.

Mae’r cwmni yn ganolbwyntio ar gynhyrchion o safon a chostau isel gyda thîm gwasanaeth cwsmeriaid y byddech yn ei ddisgwyl yng Nghymru – cyfeillgar a bob tro yn hapus i helpu, yng Nghymraeg neu Saesneg.

Mae ein gwasanaeth yn cynnwys Ap ganmoliaethol sydd yn caniatau galwadau drwy wi-fi, hyd at 5 rhif wahanol ar un ffôn, a mae yna cysylltedd 4G ar gyfer pawb.

 

Cyfathrebu ffôn symudol wedi ei chreu ar gyfer cymuned myfyrwyr

 • Ap am ddim i ategu ein gwasanaeth.
 • Creu bwndeli eich hun, os dim ond data sydd ei eisiau, topiwch i fyny data yn unig!
 • Allwch gael 5 rhif ar un ffôn. Cipiwch rhif newydd gyda neges llais ei hun i gadw eich bywyd myfyriwr ar wahan.
 • Galwadau am ddim rhwng ddefnyddwyr RWG Mobile trwy ein Ap. Gwahoddwch eich ffrindiau hefyd a fe allwch chi gyd safio arian.
 • Os ydych yn mynd i ffwrdd ar eich blwyddyn gap, allwch gael galwadau rhyngwladol nôl gatref yn rhâd, neu ewch i’ch lle wi-fi a ffoniwch ddefnyddwyr eraill RWG Mobile yn rhâd ac am ddim!
 • Mae RWG Mobile yn sefydledig yng Nghymru ac yn cynnig gwasanaeth yng Nghymraeg neu yn Saesneg.

 

Am rhagor o wybodaeth ewch i www.rwgmobile.cymru neu rhowch alwad i ni heddiw ar 01633 386 486.