Back to news

Y Ramos Round-Up

Friday 14 February 2020 NUS News

Heddiw rydyn ni'n dathlu Cariad! Ac mae cariad yn dod ym mhob lliw a llun.

Fel Is-lywydd Datblygu Undebau UCM, rwy'n treulio heddiw yn dathlu Cariad at Undebau Myfyrwyr (UM), a dangos gwerthfawrogiad i'r rhai sy'n gwneud eu gwaith bob dydd i ledaenu'r cariad hwnnw i fyfyrwyr. 


Felly, ar gyfer yr achlysur, dyma fideo arbennig Dydd Sant Ffolant #LoveSUs gan rai swyddogion sabothol ac arweinwyr myfyrwyr o bob rhan o'r wlad yn dweud wrthym pam mae undebau myfyrwyr yn anhygoel a sut y gallant fod o gymorth i chi.


Gobeithio y gwnewch chi fwynhau'r fideo (efallai y byddwch chi'n gweld wyneb neu ddau sy’n gyfarwydd i chi) ac y cewch chi Ddydd Sant Ffolant hapus!

#LoveSUs, 

Erica Ramos

Rhannu'r #LoveSUs

Rhannwch y ❤️ - dywedwch wrthym am yr holl bethau gwych sy’n digwydd yn eich undeb myfyrwyr

Erica Ramos

Is-lywydd UCM 

Datblygu Undebau