Back to press releases

#SaveShiromini - NUS Wales comment on release of Shiromini Satkunarajah

Tuesday 28 February 2017

Shiromini Satkunarajah and her mother have been released and will not be deported from the United Kingdom as planned.

NUS Wales Deputy President Carmen Smith said:

“I am so overjoyed for Shiromini and her mother that the Home Office has finally come to its senses and withdrawn the deportation order.

“I hope that Shiromini, after some time to recover from the events of the past few days, will be able to continue her electronic engineering course at Bangor, and I wish her all the best for her exams.

“I am extremely grateful to all those who’ve stood alongside us, campaigning for the release of Shiromini and her mother: their local Member of Parliament, Hywel Williams, the Shadow Secretary of State for Wales Christina Rees, Change.org, the media, Students’ Unions across Wales, and many thousands more across the UK. This shows what good we can achieve when we work together.

“I remain of the steadfast view that deporting Shiromini would have been an absolutely disgusting thing to do. It is imperative that we value people, their skills, experiences, and cultures, whoever they are and wherever they come from.

“We must also remember the value of education, and what it can accomplish. It is with that in mind that our work is not over. We must continue to speak up for a tolerant and welcoming society, where everyone can benefit from an inclusive education, whatever their background.

“On behalf of the student movement in Wales, thank you all so much for your support.”

ENDS


Wrth sôn am y newyddion for Shiromini Satkunarajah a’i mam wedi cael eu rhyddhau a chawn nhw ddim eu hallgludo o’r Deyrnas Gyfunol fel y cynlluniwyd, dywedodd Dirprwy Lywydd UCM Cymru Carmen Smith:

“Rwy’ mor falch dros Shiromini a’i mam fod y Swyddfa Gartref wedi dod i’w coed o’r diwedd ac wedi tynnu’r allgludiad yn ôl.

“Ar ôl iddi gael cyfle i adfer wedi digwyddiadau’r diwrnodau diwethaf, rwy’n gobeithio bydd Shiromini’n gallu parhau â’i chwrs peirianneg electronig ym Mangor, a dymunaf bob hwyl iddi gyda’u harholiadau.

“Rwy’n ddiolchgar dros ben i bawb a ymgyrchodd wrth ein hochr dros ryddhad Shiromini a’i mam: eu Haelod Seneddol lleol Hywel Williams, Ysgrifennydd Gwladol Cymru’r Wrthblaid Christina Rees, Change.org, y cyfryngau, Undebau Myfyrwyr ar draws Cymru, a miloedd eraill ledled y Deyrnas Gyfunol. Mae hwn yn dangos y daioni y gallwn beri pan ry’n ni’n gweithio gyda’n gilydd.

“Rwy’n parhau i fod yn gryf o’r farn y byddai allgludo Shiromini wedi bod yn beth hollol afiach i’w wneud. Mae’n hollbwysig ein bod yn gwerthfawrogi pobl, eu sgiliau, eu profiadau, a’u diwylliannau, pwy bynnag y bônt ac o ble bynnag y dawn nhw.

“Rhaid inni hefyd gofio gwerth addysg, a’r hyn y gall addysg beri. Gyda hynny mewn cof, rhaid dweud nad oes diwedd i’n gwaith ni eto. Rhaid inni barhau i godi llais dros gymdeithas oddefgar a chroesawgar, ble gall bawb fuddio o addysg gynhwysol, pa beth bynnag eu cefndir.

“Ar ran mudiad myfyrwyr Cymru, diolch o waelod calon am eich holl gefnogaeth.”

DIWEDD

 

Notes to editors

NUS Wales contact: Cerith Rhys Jones – 07875 132 174 – Cerith.rhys-jones@nus-wales.org.uk

Background info

1.1          Ms Smith and Ms Marchant’s full letter to the Home Secretary can be viewed at http://www.nusconnect.org.uk/resources/nus-wales-letter-to-the-home-secretary-shiromini-satkunarajah

1.2          Over 100,000 people signed a petition calling on the Home Secretary to reverse the deportation: https://www.change.org/p/amber-rudd-mp-stop-shiromini-getting-deported-she-is-three-months-away-from-completing-a-degree